27 Dec ผลงาน Infographic 3 ก้าว 9 รู้ สู่ธุรกิจSMEs เกษตร

3 ก้าว 9 รู้ สู่ธุรกิจSMEs เกษตร
ผลงาน Infographic ผสมเทคนิค3D animation
เพื่ออธิบายความรู้ทางการเงิน การทำธุรกิจ ให้กับเกษตรกร ยุค 4.0

เดี๋ยวนี้ โลกของ Infograhic 2D และ 3D เริ่มมาบรรจบกันแล้ว

หากอยากทำ Info graphic สวยๆ อธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจง่ายๆ
ติดต่อที่ inbox ได้เลยครับ

Tags: